Behandelingen

Behandelingen

Manuele therapie
De manuele behandelingstechnieken omvatten o.a. mobilisaties, oscillaties en zachte manipulaties van de gewrichten, mobiliserende technieken tijdens bewegingen, neurogene mobilisaties, stretching-technieken, diepe dwarse fricties, triggerpuntbehandeling, harmoniserende technieken, medische oefentherapie en trainingstherapie, stabilisatietraining, oefeningen voor het houdings- en bewegingsgevoel, coördinatieoefeningen, bewegingsadvies, rug- en nekscholing…
Deze behandeling wordt gegeven door:
Anke Heyrman
Lauren maes
Luca Korver
Orthopedische revalidatie
Revalidatie is een proces dat zich richt op vermindering van de symptomen en verbetering van je functionaliteit na een ongeval of medische ingreep. Er zijn verschillende manieren van revalidatie, bijvoorbeeld passieve revalidatie (waarbij de patiënt meestal op tafel ligt en de kinesitherapeut de behandeling uitvoert) en actieve revalidatie, waarbij de patiënt zelf zaken uitvoert die gevraagd worden door de kinesitherapeut.
Een kinesist zal je eerst onderzoeken en je daarna via een persoonlijk behandelplan begeleiden tijdens je herstelperiode.
De duur van een revalidatietraject kan sterk variëren naargelang je klachten en het type revalidatie.
Deze behandeling wordt gegeven door:
Anke Heyrman
Lauren maes
Luca Korver
Sander Van Gils
Erin Cools
Sportrevalidatie
Sportrevalidatie is een specialisatie binnen de kinesitherapie die zich richt op recreatieve en professionele sporters. Het is gericht op het behandelen van sportblessures en het voorkomen ervan. Sportrevalidatie is in de beginfase gericht op het herstel en het behoud van het trainingsniveau van de sporter. Tijdens de sportrevalidatie wordt gekeken naar uw belastbaarheid, (sport) verleden, conditie en doelen om herval te voorkomen.
Deze behandeling wordt gegeven door:
Anke Heyrman
Lauren maes
Luca Korver
Sander Van Gils
Sportmassage
Sportmassage is een stimulerende manuele techniek, waarbij dieperliggende structuren worden losgewerkt om het herstel te bevorderen.
Deze behandeling wordt gegeven door:
Sander Van Gils
Anke Heyrman
Lauren maes
Mckenzie therapie
Deze methode kenmerkt zich door een actieve patiënt-betrokkenheid en wordt  door therapeuten over de hele wereld gebruikt voor het beoordelen, behandelen, informeren en motiveren van patiënten met rug-, nek- en gewrichtsklachten.
Deze behandeling wordt gegeven door:
Anke Heyrman
Lymfedrainage
De manuele lymfedrainage is een massagevorm die erop gericht is het lymfestelsel te stimuleren. Deze stimulatie is nodig om het teveel aan vocht sneller via de lymfebanen af te voeren.
Deze behandeling wordt gegeven door:
Anke Heyrman
Luca Korver
Jolien Cole
Ademhalings en Relaxatietherapie
Ademtherapie helpt de natuurlijke en ontspannen adembeweging te herstellen. Deze kan door het gehele lichaam voelbaar zijn. Ontspanningstherapie maakt je bewust van je lichamelijke en geestelijke gespannenheid.
Deze twee therapieën geven  je de middelen om  eigen spanningen te regelen. Concreet gebeurt dit via ademhaling, aandacht, beweging, voorstelling en houding. Daarmee kun jij ontdekken of een probleem samenhangt met een verhoogde spanning, die eigenlijk onnodig is en verminderd kan worden.
Deze behandeling wordt gegeven door:
Anke Heyrman
Luca Korver
Erin Cools
Respiratoire Kine
Respiratoirekinesitherapie richt zich op het behandelen van patiënten met ademhalingsproblematiek en dit van zowel obstructieve als restructieve longaandoeningen.
Deze behandeling wordt gegeven door:
Anke Heyrman
Luca Korver
Erin Cools
Pre- en postnatale kinesitherapie
Prenatale kinesitherapie omvat zowel oefeningen en tips voor het verlichten van klachten (bv. gezwollen ledematen, bekkeninstabiliteit, bekkenbodem…), als oefeningen en tips die je kan gebruiken tijdens de bevalling zelf. Er wordt eveneens informatie gegeven over perstechnieken en ademhalingstechnieken om de weeën op te vangen.
De postnatale oefeningen zijn vooral gericht op het versterken van de rugspieren, buikspieren en bekkenbodemspieren.
Deze behandeling wordt gegeven door:
Anke Heyrman
Luca Korver
Erin Cools
Jolien Cole
Kaaksgewrichtklachten
Bij Temperomandibulaire dysfuncties concentreren de klachten zich rondom het kauworgaan. Het kauworgaan bestaat uit het gebit, het kaakgewricht, de kauwspieren en de vaten en zenuwen die hierbij betrokken zijn. De klachten aan dit orgaan die we scharen onder temporomandibulaire dysfunctie zijn vooral de volgende:

– Pijn of vermoeidheid van de kauwspieren of het kaakgewricht
– Het niet goed kunnen sluiten of openen van de mond
– Het regelmatig ‘op slot’ schieten van de kaak (trismus)
– Hinderlijke krakende geluiden in de kaak bij het kauwen of praten
– Slijtage aan het gebit
– Vanuit de kaken uitstralende hoofd-, oor- of kiespijn
Deze behandeling wordt gegeven door:
Anke Heyrman
Lauren maes
Dry needling
Dry needling is een behandelmethode waarbij met een naald in de trigger punten van een spier wordt geprikt. De behandeling wordt onder andere toegepast voor de behandeling van een myofasciaal pijnsyndroom, stijfheid en pijn in de spieren.
Deze behandeling wordt gegeven door:
Anke Heyrman
Lauren maes
Luca Korver
Taping
Deze behandeling wordt gegeven door:
Anke Heyrman
Lauren maes
Luca Korver
Sander Van Gils
Gangrevalidatie
Vaak zijn ouderen zich nog te weinig bewust dat vallen een probleem is, en dat preventie ervan mogelijk is. Gedachten zoals “ik ben te oud geworden”, “er is niets meer aan te doen” of “vallen overkomt mij niet” belemmeren dikwijls dat ouderen iets aan hun valrisico (laten) doen. Klinkt dit herkenbaar? Daarom is het als hulpverlener van essentieel belang om de oudere ervan bewust te maken dat vallen dikwijls voorkomt en ernstige gevolgen kan hebben. Motiveer daarom de oudere om tijdig te starten met preventie.
Deze behandeling wordt gegeven door:
Anke Heyrman
Lauren maes
Luca Korver
Sander Van Gils
Erin Cools
Neurologische revalidatie
De neurologische revalidatie is vooral gericht op patiënten met een aantasting in het neurologisch systeem zoals de hersenen, het ruggenmerg of de zenuwen doorheen het lichaam (zoals CVA, MS, Parkinsonisme,MSA,…)
Deze behandeling wordt gegeven door:
Lauren maes
Sander Van Gils
Jolien Cole
Scroll to Top