Kine Zwijndrecht

Laarstraat 103

2070 Zwijndrecht

RIZIV-nummer: 5-36151-65-527

ondernemingsnummer: 0817.728.014

 

praktijk@kinezwijndrecht.be

03/296.19.82

voor afspraken gelieve te bellen tussen 8 – 17u
Bij belet gelieve 24u op voorhand te verwittigen, zoniet zijn wij genoodzaakt de afspraak aan te rekenen.

 

rechtsvorm: BV

bevoegde toezichthoudende autoriteit: Provinciaal Geneeskundige Commissie Antwerpen, Pelikaanstraat 4, 2e verdieping, 2018 Antwerpen

beroepsverzekering: Curalia, Tweekerkenstraat 33, 1000 Brussel

Maatschappelijke zetel: Beversebaan 83, 2070 Zwijndrecht

conventiestatus: Niet- geconventioneerd