Bij Temperomandibulaire dysfuncties concentreren de klachten zich rondom het kauworgaan. Het kauworgaan bestaat uit het gebit, het kaakgewricht, de kauwspieren en de vaten en zenuwen die hierbij betrokken zijn. De klachten aan dit orgaan die we scharen onder temporomandibulaire dysfunctie zijn vooral de volgende:

  • Pijn of vermoeidheid van de kauwspieren of het kaakgewricht
  • Het niet goed kunnen sluiten of openen van de mond
  • Het regelmatig ‘op slot’ schieten van de kaak (trismus)
  • Hinderlijke krakende geluiden in de kaak bij het kauwen of praten
  • Slijtage aan het gebit
  • Vanuit de kaken uitstralende hoofd-, oor- of kiespijn