De manuele lymfdrainage is een massagevorm, die erop gericht is het lymfstelsel te stimuleren. Deze stimulatie is nodig om het teveel aan vocht (zichtbaar en onzichtbaar oedeem) beter c.q. sneller via de lymfbanen af te voeren.

De Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder is een zachte massagevorm en is op het gehele lichaam toepasbaar. Ze heeft als doel de vochtdoorstroming te stimuleren en eventuele stagnatie op te heffen, de immuniteit (weerstand) te verhogen, de stress te verlagen en het hormonale stelsel te optimaliseren

De waterhuishoudIng wordt direct beïnvloed door de stimulatie van het lymfsysteem en indirect door het dempen van het verhoogd stressniveau in het lichaam.

Ons lichaam bestaat voor het grootste deel uit water. Het kan gebeuren dat dit water uit balans is of met andere woorden dat er een probleem is met de aan -en afvoer via de lymfevaten en er zwelling of oedeem ontstaat. Manuele lymfedrainage is een zachte en rustige massagevorm gericht op het stimuleren van het lymfestelsel. De lymfedrainage bevordert de vochtdoorstroming doorheen het lymfestelsel, heft stagnaties (oedeem) op, verhoogt de immuniteit (weerstand), verlaagt stress en optimaliseert het hormonale stelsel.De manuele lymfedrainage is toepasbaar bij zeer veel klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen. O.a.: zwellingen na ongeval of postoperatief, lymfe oedeem, bloeduitstortingen, spierpijnen –of letsels, migraine, hoofdpijn, slapeloosheid, constipatie, littekens, orgaanklachten,…