Prenatale kinesitherapie omvat zowel oefeningen en tips voor het verlichten van klachten (bv. gezwollen ledematen, bekkeninstabiliteit, bekkenbodem…), als oefeningen en tips die je kan gebruiken tijdens de bevalling zelf. Er wordt eveneens informatie gegeven over perstechnieken en ademhalingstechnieken om de weeën op te vangen.

De postnatale oefeningen zijn vooral gericht op het versterken van de rugspieren, buikspieren en bekkenbodemspieren.