Deze behandeling is gebaseerd op het gradueel toenemen van het activiteitenniveau (graded activity).

We starten de oefentherapie zeer laag gedoseerd zodat de patiënt ekan ervaren dat bewegen zonder pijn mogelijk is.

Indien de patiënt zeer acute pijnklachten heeft, zullen die individueel behandeld worden.